Academic Calenders

Academic calendar


S.no Semester View
1. MBA I Year I Sem & MBA II Year I Sem - 2022-23 Academic Calendar
2. MBA 1st and 2nd year I and II Semester- 2020-21 Academic Calendar
3. MBA 1st and 2nd year I and II Semester- 2019-20 Academic Calendar
4. MBA 1st and 2nd year I and II Semester- 2018-19 Academic Calendar
5. MBA 1st year I and II Semester- 2017-18 Academic Calendar
6. MBA 2nd year I and II Semester- 2017-18 Academic Calendar